Thiết kế nhà lưới giá mềm

Nhà đẩu tư hạn chế về kinh phí, giải pháp nào thực hiện tiêu chí nảy? Thiết kế nhà lưới giá mềm sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về Thiết kế nhà lưới giá mềm.

Ngày đăng: 08-08-2013

4,623 lượt xem

Khi đầu tư bất kỳ lĩnh vực nào, kinh phí và tài chánh luôn được cân nhắc. càng nên cân nhắc hơn trong thời buổi khủng hoảng. Khi nghiên cứu nhà lưới, chúng tôi đi nhiều nơi và học được nhiều kinh nghiệm. Để có được thiết kế nhà lưới giá mềm chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề sau:

Tối ưu hóa vật liệu địa phương:

  1. Vật tư, hệ thống cột thép chống là những thứ "ngốn" nhiều kinh phí hãy tìm cách thay thế vật liệu này.
  2. Tre, trúc, tầm vông .v.v. là những thứ có thể tận dụng được.
  3. Để tre, trúc,tầm vông không bị mục nên ngâm khoảng 6 tháng trước khi làm nhà lưới.
  4. Khoảng vượt vừa phải thường 5 m chiều rộng.
  5. Chiều cao 3,5 m.

Tối ưu hóa hệ giằng kết cấu:

  1. Bổ sung các thanh giằng chéo, thanh giằng xuyên tâm hợp lí.
  2. Vật tư tre trúc chịu lực kém hơn sắt nên càng cần được liên kết kỹ trong thiết kế  thi công nhà lưới giá mềm.

Quan tâm xử lý chống mục phần chôn dưới đất:

 

  1. Dù  bằng sắt, phần trụ chôn dưới đất luôn có khả năng mục; vì vậy với tre hãy gia cố phần dưới trụ bằng cách bọc bê tông.
  2. Có thể dùng giải pháp trụ bê tông phía dưới chờ sẵn thép phía trên liên kết vào tre.
  3. Tốt hơn hết là dùng loại này với màng nhựa phía trên sẽ kéo dài thời hạn sữ dụng nhà lưới giá mềm được thi công theo thiết kế 

Hình mô tả đề xuất thiết kế nhà lưới giá mềm

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT VỀ GIÁ THIẾT KẾ, THI CÔNG NHÀ LƯỚI NHÀ KÍNH

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha