Thiết bị tưới

Các loại thiết bị tưới

Thiết bị tưới phun sương hạt nhỏ; thiết bị tưới tạo mưa, tưới nhỏ giọt.v.v.

 • Đầu nhỏ giọt

  Đầu nhỏ giọt

  Đầu nhỏ giọt nhằm cung cấp nước cho cây trồng theo giải pháp nhỏ giọt, tiết kiệm nước và đúng thời điểm, dinh dưỡng.v.v.

  0 Sản phẩm 0 lượt xem

 • Đường ống nhỏ giọt

  Đường ống nhỏ giọt

  Đường ống nhở giọt hay còn ggoi5 là dây tưới là thiết bị quan trọng nhất trong sản xuất nhà lưới. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong khâu canh tác nông nghiệp kỹ thuật cao nhằm nâng cao công nghệ sản xuất

  2 Sản phẩm 8,290 lượt xem

 • Thiết bị tưới phun sương

  Thiết bị tưới phun sương

  Cung cấp vật tư nhà lưới, bán thiết bị tưới phun sương.

  0 Sản phẩm 0 lượt xem