Mô hình nhà kính trồng rau

Mô hình nhà kính nông nghiệp kỹ thuật cao , nhà kính nuôi tôm công nghệ cao

Cung cấp thiết kế và thi công các mô hình nhà lưới, nhà kính, nhà màng từ đơn giản, mô hình nhà kính nhà lưới trồng rau công nghệ cao